Individueel voedingsadvies

De kosten voor dieetadvies van een diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering, deze kosten gaan wel van het eigen risico af. Sommige aanvullende pakketten vergoeden ook enkele uren. Lees hieronder alles over hoe de vergoeding via de zorgverzekering werkt en onze tarieven.

Is het eigen risico van je basis zorgverzekering op? Ontvang een gratis dieetadvies van een diëtist van Voeding+Advies! Neem vrijblijvend contact met ons op, wij lichten het dan graag verder toe.

1De basis zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basis zorgverzekering. In 2019 wordt voor iedereen vanuit deze basisverzekering 3 uur dieetadvisering van een diëtist vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 60 euro per uur.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

In de meeste gevallen mag je zonder verwijsbrief van de (huis)arts naar de diëtist. Er zijn 2 redenen wanneer je wel een verwijsbrief nog hebt:

  1. Een aantal zorgverzekeraars eisen wel een verwijsbrief om het consult vergoed te kunnen krijgen. Het gaat om de volgende verzekeraars: CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.
  2. Wanneer het om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte) gaat. Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd. Artsen kunnen hun verwijsbrief via Zorgdomein naar ons versturen (indien het niet om de ketenzorg gaat).

Voeding+Advies heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract, dat kun je hier zien. Hierdoor worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en wordt de factuur (voor de eerste 3 uur) voor 100% vergoed. Je hoeft de factuur dus niet eerst zelf te betalen. Een eventuele rekening voor het eigen risico ontvang je van de zorgverzekeraar.

2Het eigen risico

Wanneer je zorg uit de basis zorgverzekering gebruikt, moet je hiervoor in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Ook dieetadvisering valt onder het eigen risico. Het eigen risico is in 2019 wettelijk vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Indien je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

In de volgende situaties gaat dieetadvies niet van het eigen risico af:

  1. Indien het om een kind jonger dan 18 jaar gaat. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor dieetadvisering dus echt helemaal gratis is.
  2. Indien het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte). Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

3De aanvullende verzekering

Naast de de basis zorgverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding je hieruit krijgt is helemaal afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Daarom verwijzen we je graag door naar een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2019. Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico meer betaald. Echter, er wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met het eigen risico), en daarna pas op het aantal uren uit je aanvullende pakket.

4Consulten zelf betalen

Wanneer de uren uit je verzekering verbruikt zijn, dan is het ook mogelijk om extra vervolgconsulten zelf te betalen. Dit tarief ligt iets hoger, zie hiervoor punt 6.

5Afzeggen & niet nagekomen afspraken

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een afspraak moet verplaatsen. Dit kan tot 24 uur van te voren. Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt deze in rekening gebracht. Omdat dit altijd een keer kan gebeuren, komen we je hierin deels tegemoet, zie hiervoor de ”No-Show” tarieven onder punt 6. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar; je zal een factuur ontvangen, die je zelf dient te betalen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient telefonisch te gebeuren.

6Tarieven 2019

De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed liggen ongeveer rond de 60 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren. Er wordt 3 uur vergoed uit de basis zorgverzekering. Wanneer je deze 3 uur allemaal gebruikt, komt dit dus neer op ongeveer 180 euro. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen er géén kosten door je zorgverzekering in rekening worden gebracht. Zie ook de informatie onder punt 2.

De 3 uur dieetadvisering wordt meestal als volgt verdeeld:

  1. Een intakegesprek van één uur + een persoonlijk voedingsadvies = 90 minuten.
  2. 2-5 vervolgconsulten (afhankelijk van de gekozen duur) = 15, 30 of 45 minuten.

Indien je besluit om extra consulten zelf te betalen (bijvoorbeeld wanneer de uren uit de verzekering op zijn) of wanneer je een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, dan gelden andere tarieven. Zie voor de verschillende tarieven de tabel hieronder:

Consult* Duur in minuten** Tarief indien wij declareren
bij de zorgverzekeraar
Tarief indien je
consulten zelf betaald
No-Show tarief
Intake 60 minuten €60,- €70,- €35,-
Persoonlijk voedingsadvies*** 30 minuten €30,- €35,- €0,-
Vervolgconsult kort 15 minuten €15,- €17,50 €8,75
Vervolgconsult normaal 30 minuten €30,- €35,- €17,50
Vervolgconsult lang 45 minuten €45,- €52,50 €26,25

*Alle consulten kunnen ook telefonisch of via Skype plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven. Let op! De volgende verzekeraars vergoeden het telefonische consult niet: Besured, Caresco, Caresq, National academic en Promovendum. Indien je verzekerd bent bij één van deze verzekeraars, zal je het telefonisch consult zelf moeten betalen (of je komt gewoon naar de praktijk).
**De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
***Het maken van een persoonlijk dieetadvies vindt plaats na het intake gesprek. Je bent hier zelf niet bij aanwezig. Wij beoordelen je huidige voedingspatroon en stellen een persoonlijk dieetadvies op.

7EvryFactoring

Voeding + Advies heeft de facturering uitbesteedt aan Evry Factoring BV. Je zult een factuur van Evryfactoring ontvangen voor de kosten van het consult wanneer…

  • …alle uren uit je basis- en eventueel aanvullende verzekering zijn verbruikt.
  • …er kosten in rekening worden gebracht voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak.

De factuur die je van Evryfactoring ontvangt zul je zelf moeten betalen en kun je niet indienen bij je zorgverzekering. In de algemene behandel- en betalingsvoorwaarden staat meer informatie over (de werkwijze van) EvryFactoring.

Wanneer er na het lezen van bovenstaande informatie en de veelgestelde vragen nog onduidelijkheden of vragen zijn over de vergoeding of betaling, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.