Tarieven & Vergoedingen

/Tarieven & Vergoedingen
Tarieven & Vergoedingen2018-08-09T11:21:39+00:00

Individueel advies

Vergoedingen

In 2018 wordt voor iedereen vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 60 euro per uur. Zie onderstaande tabel voor een compleet overzicht van de consulten. Houdt er rekening mee dat dieetadvisering (net als alle andere specialismen in Nederland) onder het eigen risico valt, dat in 2018 wettelijk is vastgesteld op € 385,- (dit eigen risico geldt niet voor kinderen < 18 jaar!).

Naast de de basisverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Voor elke zorgverzekering is dat anders, daarom verwijzen wij u door naar een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2017. Een voordeel hiervan is dat dit niet ten laste komt van het eigen risico.  Echter wordt er altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering, hierna op het aantal uren uit uw aanvullende pakket.

Voeding+Advies heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract, dat kun je hier zien. Hierdoor wordt de vergoeding waar je recht op hebt voor 100% vergoed en worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Het is ook mogelijk om extra vervolgconsulten zelf te betalen. Er gelden dan dezelfde tarieven als jouw zorgverzekeraar rekent.

Afzeggen & niet nagekomen afspraken

Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt deze in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar; je ontvangt dan zelf een factuur van de gemaakte afspraak die je zelf dient te betalen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon te gebeuren.

EvryFactoring

Voeding + Advies heeft de debiteuren administratie uitbesteedt aan Evry Factoring BV. Als je niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering, als alle uren uit de basis- en eventueel aanvullende verzekering zijn opgebruikt, of als er kosten in rekening worden gebracht voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, dan zal je een factuur krijgen van EvryFactoring voor de (meer)kosten van het consult die je zelf hebt te voldoen. In de algemene behandel- en betalingsvoorwaarden staat meer informatie over (de werkwijze van) EvryFactoring.

Tarieven

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Kosten
Intake 60 30 €90,-
Vervolgconsult kort 10 5 €15,-
Vervolgconsult normaal 20 10 €30,-
Vervolgconsult lang 40 5 €45,-
Skype/telefonisch consult 20 10 €30,-
Skype/telefonisch consult kort 10 5 €15,-
E-mail consult 15 €15,-
Afsluitend consult 20 10 €30,-

*Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent. Indirecte tijd is de tijd die hierna benodigd is voor o.a. de rapportage naar uw (huis)arts/specialist en het uitwerken van uw gegevens. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Verwijsbrief nodig?

Controleer of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Officieel is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist.

  • De volgende zorgverzekeraars eisen wel een verwijsbrief: CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer en OHRA.
  • Wanneer u een (chronische) ziekte heeft, zouden wij graag een verwijsbrief willen zien.
  • Tot slot, voor de communicatie tussen de (huis)arts en de diëtist, werkt het altijd prettiger met verwijsbrief.

Onze voorkeur gaat dus altijd uit naar wel een verwijsbrief, maar dit ben je niet altijd verplicht. Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd.

Wanneer er na het lezen van bovenstaande informatie en de veelgestelde vragen nog onduidelijkheden of vragen zijn over de vergoeding of betaling, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Groepsvoorlichting

Er kan één tarief worden berekend of het uurtarief kan worden gedeeld door het aantal deelnemers. Dit uurtarief kan verschillen per voorlichting wanneer deze niet paramedisch van aard is. Neem hiervoor contact met ons op.

Online advies

In principe worden de kosten voor alleen een online voedingsadvies niet gedekt vanuit de zorgverzekering. Je ontvangt daarom een factuur.

  • Basis online voedingsadvies = €60,-
  • Extra module: voedingstips rondom sport = €10,-
  • Extra module: 4 extra voorbeeld weekmenu’s = €10,-
  • Extra module: Skype consult van 30 minuten = €30,-
  • Extra module: Koelkast en voorraadkast check = €45,-
  • Extra module: Rondje supermarkt = €60,-

Bedrijven en horeca

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om uw wensen te bespreken. Vervolgens zullen wij u een offerte sturen.

Op al mijn consulten zijn de Algemene Behandelvoorwaarden en Betalingsvoorwaarden van toepassing.