Individueel voedingsadvies

De kosten voor dieetadvies van een diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering, deze kosten gaan wel van het eigen risico af. Sommige aanvullende pakketten vergoeden ook enkele uren. Lees hieronder alles over hoe de vergoeding via de zorgverzekering werkt en onze tarieven.

1De basis zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basis zorgverzekering. In 2024 wordt voor iedereen vanuit deze basisverzekering 3 uur dieetadvisering van een diëtist vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief varieert per zorgverzekeraar, het ligt tussen de 72 en 82 euro per uur.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

In de meeste gevallen mag je zonder verwijsbrief van de (huis)arts naar de diëtist. Alleen wanneer het om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte) gaat, is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

Daarnaast vinden wij het altijd fijn om wel met een verwijsbrief te werken, vanwege de volgende redenen:

  1. Er staat vaak belangrijke informatie voor ons in zoals de officiële diagnose en belangrijke bijbehorende onderzoeksresultaten.
  2. Het bevordert het contact met de verwijzend arts. Wij kunnen een duidelijke rapportage sturen met onze bevindingen en conclusies en indien nodig, kunnen we laagdrempelig contact opnemen.

Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd. Artsen kunnen hun verwijsbrief via Zorgdomein naar ons versturen (indien het niet om de ketenzorg gaat).

Voeding+Advies heeft met bijna alle zorgverzekeraars een zorgcontract, dat kun je hier zien. Hierdoor worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en wordt de factuur (voor de eerste 3 uur) voor 100% vergoed. Je hoeft de factuur dus niet eerst zelf te betalen. Een eventuele rekening voor het eigen risico ontvang je van de zorgverzekeraar.

Let op! Wij hebben géén contract met ASR en Caresq en het bijbehorende label EUCARE/Aevitae. Indien je verzekerd bent bij één van deze verzekeraars en je komt bij Voeding+Advies op consult, dan ontvang je de nota rechtstreeks (via Infomedics). Die nota is 88 euro per uur of, afhankelijk van de duur van het consult, 22 euro per eenheid van een kwartier (zie punt 6). Je kunt vervolgens zelf de nota indienen bij de zorgverzekeraar. Deze zal het gefactureerde bedrag gedeeltelijk of volledig vergoeden, dit verschilt per soort verzekering. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent zoals gebruikelijk deze nota eerst met het eventueel openstaand eigen risico.

2Het eigen risico

Wanneer je zorg uit de basis zorgverzekering gebruikt, moet je hiervoor in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Ook dieetadvisering valt onder het eigen risico. Het eigen risico is in 2024 wettelijk vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Indien je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

In de volgende situaties gaat dieetadvies niet van het eigen risico af:

  1. Indien het om een kind jonger dan 18 jaar gaat. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor er geen kosten voor dieetadvisering in rekening worden gebracht.
  2. Indien het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte). Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

3De aanvullende verzekering

Naast de de basis zorgverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding je hieruit krijgt is helemaal afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Daarom verwijzen we je graag door naar een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2024. Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico meer betaald. Echter, er wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met het eigen risico), en daarna pas op het aantal uren uit je aanvullende pakket.

Voedingsadvies vs. Dieetadvies:

Naast dieetadvies (wat uit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering wordt vergoed), kun je ook gebruik maken van voedingsadvies. Bijvoorbeeld wanneer je een paar kilo af wilt vallen, maar geen obesitas hebt, een sportvoedingsadvies nodig hebt of wanneer je begeleiding wilt bij een veganistisch eetpatroon. Er is dan geen sprake van een medische indicatie. Zilveren Kruis en CZ, Nationale Nederlanden en OHRA zijn voorbeelden van verzekeraars die voedingsadvies uit de aanvullende verzekering vergoeden. Hiervoor geldt ons eigen tarief á 88 euro/uur. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico.

4Consulten zelf betalen

Zijn de uren uit je verzekering verbruikt? Dan ontvang je zelf een factuur via het bedrijf Infomedics. Dit tarief ligt iets hoger dan die van de verzekeraars, zie hiervoor punt 6.

5Afzeggen & niet nagekomen afspraken

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een afspraak moet verplaatsen. Dit kan tot 24 uur van te voren. Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt deze altijd in rekening gebracht, ongeacht de reden. Wij gaan er namelijk van uit dat je altijd een goede reden hebt om af te zeggen. Omdat dit altijd een keer kan gebeuren, komen we je hierin deels tegemoet door slecht 50% van de kosten in rekening te brengen, zie hiervoor de ‘No-Show’ tarieven onder punt 6. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar; je zal een factuur ontvangen via Infomedics, die je zelf dient te betalen. Afzegging dient telefonisch te gebeuren.

6Tarieven 2024

De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed liggen tussen de 72 en 82 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief variëren. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen er géén kosten door je zorgverzekering in rekening worden gebracht. Zie ook de informatie onder punt 2.

Indien je besluit om extra consulten zelf te betalen (bijvoorbeeld wanneer de uren uit de verzekering op zijn) of wanneer je een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, dan gelden andere tarieven. Zie voor de verschillende tarieven de tabel hieronder:

Consult*Duur in minuten**Tarief indien wij declareren
bij de zorgverzekeraar***
Tarief indien je
consulten zelf betaald
No-Show tarief
Intake60 minuten€72,00 – €82,00€88,00€44,00
Persoonlijk voedingsadvies****15-45 minuten€18,00 –  €61,50€22,00 – €66,00€0,-
Vervolgconsult kort15 minuten€18,00 – €20,50€22,00€11,00
Vervolgconsult normaal30 minuten€36,00 – €41,00€44,00€22,00
Vervolgconsult lang45 minuten€54,00 –  €61,50€66,00€33,00

*Alle consulten kunnen ook telefonisch of via videobellen plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.
**De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
***Wij hebben geen contract met ASR, Caresq en het bijbehorende label EUCARE/Aevitae.
****Het maken van een persoonlijk dieetadvies vindt plaats na het intake gesprek. Je bent hier zelf niet bij aanwezig. Wij beoordelen je huidige voedingspatroon en stellen een persoonlijk dieetadvies op.