Tarieven & Vergoedingen

/Tarieven & Vergoedingen
Tarieven & Vergoedingen2018-11-11T13:59:40+00:00

Individueel advies

Is het eigen risico van je basis zorgverzekering op? Ontvang een gratis dieetadvies van een diëtist! Klik hier voor meer informatie.

1De basis zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basis zorgverzekering. In 2018 wordt voor iedereen vanuit deze basisverzekering 3 uur dieetadvisering van een diëtist vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 60 euro per uur. Indien je meer wilt weten over hoe lang de verschillende consulten duren, kun je hier kijken.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

In de meeste gevallen mag je zonder verwijsbrief van de (huis)arts naar de diëtist. Er zijn 2 redenen wanneer je wel een verwijsbrief nog hebt:

  1. Een aantal zorgverzekeraars eisen wel een verwijsbrief om het consult vergoed te kunnen krijgen. Het gaat om de volgende verzekeraars: CZ, Delta Loyd, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.
  2. Wanneer het om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte) gaat. Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd. Artsen kunnen hun verwijsbrief via Zorgdomein naar ons versturen (indien het niet om de ketenzorg gaat).

Voeding+Advies heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract, dat kun je hier zien. Hierdoor worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en wordt de factuur voor 100% vergoed. Je hoeft de factuur dus niet eerst zelf te betalen.

2Het eigen risico

Wanneer je zorg uit de basis zorgverzekering gebruikt, moet je hiervoor in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Ook dieetadvisering valt onder het eigen risico. Het eigen risico is in 2018 wettelijk vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Indien je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

In de volgende situaties gaat dieetadvies niet van het eigen risico af:

  1. Het gaat om een kind jonger dan 18 jaar. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor dieetadvisering dus echt helemaal gratis is.
  2. Het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte). Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

3De aanvullende verzekering

Naast de de basis zorgverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding je hieruit krijgt is helemaal afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Daarom verwijzen we je graag door naar een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2018. Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico betaald. Echter wordt er altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met het eigen risico), en daarna pas op het aantal uren uit je aanvullende pakket.

4Consulten zelf betalen

Wanneer de uren uit je verzekering verbruikt zijn, dan is het ook mogelijk om extra vervolgconsulten zelf te betalen. Hiervoor gelden de tarieven onder punt 6.

5Afzeggen & niet nagekomen afspraken

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een afspraak moet verplaatsen. Dit kan tot 24 uur van te voren. Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt deze in rekening gebracht volgens de tarieven onder punt 6. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar; je ontvangt dan zelf een factuur van de gemaakte afspraak die je zelf dient te betalen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon te gebeuren.

6Tarieven 2018

De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed liggen ongeveer rond de 60 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren. Er wordt 3 uur vergoed uit de basis zorgverzekering. Wanneer je deze 3 uur allemaal gebruikt, komt dit dus neer op ongeveer 180 euro. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen er geen kosten door je zorgverzekering in rekening worden gebracht. Zie ook de informatie onder punt 2.

De 3 uur dieetadvisering wordt meestal als volgt verdeeld:

  1. Een intakegesprek van één uur + een persoonlijk voedingsadvies = 90 euro.
  2. 2-5 vervolgconsulten (afhankelijk van de gekozen duur) = 15, 30 of 45 euro.

Indien je besluit om extra consulten zelf te betalen (bijvoorbeeld wanneer de uren uit de verzekering op zijn) of wanneer je een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, dan gelden onze eigen tarieven. Deze vind je in de tabel hieronder:

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Kosten
Intake 60 30 €90,-
Vervolgconsult kort 10 5 €15,-
Vervolgconsult normaal 20 10 €30,-
Vervolgconsult lang 40 5 €45,-
Skype/telefonisch consult 20 10 €30,-
Skype/telefonisch consult kort 10 5 €15,-
E-mail consult 15 €15,-
Afsluitend consult 20 10 €30,-

*Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent. Indirecte tijd is de tijd die hierna benodigd is voor o.a. de rapportage naar uw (huis)arts/specialist, het uitwerken van uw gegevens en het maken van een persoonlijk advies. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

7EvryFactoring

Voeding + Advies heeft de facturering uitbesteedt aan Evry Factoring BV. Je zult een factuur van Evryfactoring ontvangen voor de kosten van het consult wanneer…

  • …alle uren uit je basis- en eventueel aanvullende verzekering zijn verbruikt.
  • …er kosten in rekening worden gebracht voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak.

De factuur die je van Evryfactoring ontvangt zul je zelf moeten betalen en kun je niet indienen bij je zorgverzekering. In de algemene behandel- en betalingsvoorwaarden staat meer informatie over (de werkwijze van) EvryFactoring.

Wanneer er na het lezen van bovenstaande informatie en de veelgestelde vragen nog onduidelijkheden of vragen zijn over de vergoeding of betaling, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.