• Een bericht achterlaten in het contactformulier
 • Je telefoonnummer achter laten op de bel me terug-pagina
 • Bellen naar 020-3629376 of 06-24710868
 • Een e-mail versturen naar info@voedingplusadvies.nl

Wanneer wij het (voicemail)bericht ontvangen hebben, zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak.

Afspraken afzeggen of verplaatsen kan telefonisch door te bellen naar +31 (0) 624 71 08 68. Indien er niet wordt opgenomen, spreek dan uw naam in en welke afspraak u wilt annuleren. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

Ja, dieetadvisering wordt voor iedereen voor 3 uur uit de basis zorgverzekering vergoed. Zoals (bijna) alle zorg uit de basis verzekering, gaat dit wel van het eigen risico af. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Uitgebreide informatie hierover vind je op de pagina tarieven & vergoedingen.

Het klopt dat dieetadvisering voor 3 uur uit de basis zorgverzekering vergoed wordt; de basisverzekering is voor iedereen gelijk. Maar net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dien je wel rekening te houden met het wettelijke en eventuele vrijwillige eigen risico. Wanneer je je eigen risico al volledig hebt verbruikt aan andere (para)medici uit de basisverzekering, zul je uiteraard geen eigen risico meer hoeven te betalen over de consulten van Voeding+Advies. Maar heb je je eigen risico van dit jaar nog niet aangesproken, of maar deels, dan zul je eerst je eigen risico moeten betalen. Lees meer bij Tarieven & Vergoedingen.

Het klopt dat de aanvullende verzekering niet ten koste gaat van het eigen risico. Echter, als de (eerste) consulten worden ingediend bij de zorgverzekeraar, zal altijd eerst de 3 uur uit de basisverzekering (en dus het eigen risico) worden aangesproken. Wanneer deze 3 uur zijn verbruikt, kan er een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering, welke dus niet ten koste gaat van het eigen risico. Een aanvullende verzekering vervangt dus niet de basisverzekering, je hebt alleen recht op méér uren dieetadvisering (afhankelijk van je aanvullende verzekering, dit kun je hier vinden).

Een duidelijke omschrijving over waarom je een factuur van EvryFactoring ontvangt, vindt je in bijlage 1 van de algemene behandel- en betalingsvoorwaarden (PDF).

Officieel is de diëtist voor iedereen direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is voor behandeling door de diëtist.Echter, w anneer u een (chronische) ziekte heeft, zouden wij graag een verwijsbrief willen zien. Ook voor de communicatie tussen de (huis)arts en de diëtist, werkt het altijd prettiger met verwijsbrief.

Voor een verwijsbrief kun je langs de (huis)arts gaan, maar vaak is het al genoeg om te bellen en dan wordt de verwijsbrief verstuurd.

Voeding + Advies zit gevestigd op meerdere locaties in Amsterdam-West en Amsterdam-Zuid. De exacte locaties en openingstijden vind je hier.

Voor individuele begeleiding in de praktijk is Voeding + Advies zes dagen in de week open, namelijk van maandag t/m zaterdag. We hebben ook avondspreekuur. De exacte openingstijden (en locaties) vind je hier.

Na het maken van een afspraak, vragen wij je een intakeformulier in te vullen. Dit intakeformulier vind je hier.

 • Identiteitsbewijs (rijbewijs is voldoende)
 • Verzekeringspas
 • Verwijsbrief (eventueel)
 • Overige testuitslagen (indien in uw bezit)
 • Eetdagboek (indien door ons gevraagd)

Wanneer wij hebben gevraagd om een eetdagboekje in te vullen, is hiervoor ook een format gegeven. Let hierbij op het volgende:

 • Schijf alles zo exact mogelijk op. Enkel groentemix is niet voldoende. Wij willen graag weten hoeveel (in grammen of eetlepels) en welke groente precies.
 • Schrijf de tijden dat je eet op.
 • Indien je voor een dieet bij bepaalde klachten komt, is het ook belangrijk om de aanwezigheid van deze klachten (wanneer, hoe heftig en hoe lang) er bij te schrijven.
 • Indien je wilt afvallen is het ook handig om je hoeveelheid beweging (wanneer, hoe lang en hoe intensief) op te schrijven.
 • Heb je je eetgedrag niet onder controle? Dan kan het helpen om op te schrijven wáárom je eet (honger, gewoonte, het werd je aangeboden, etc.).
In de volgende situaties ondertekenen wij de dieetverklaring:
1. Wanneer we een verwijsbrief van een (huis)arts hebben ontvangen met een diagnose die op het dieetverklaringsformulier staat.
2. Wanneer we jou een bepaald dieet hebben geadviseerd en je nog bij Voeding+Advies onder behandeling bent (d.w.z. < 3 mnd geleden een afspraak)
3. Wanneer we jou een bepaald dieet hebben geadviseerd, je daarvoor niet meer onder begeleiding bent, maar we wel hebben besloten dat het dieet blijvend is (door middel van een herintroductie van het betreffende voedingsmiddel waarna klachten ontstonden). Dit laatste moet tijdens onze begeleiding hebben plaatsgevonden.
Voor het invullen en tekenen van de dieetverklaring rekenen wij 15 min. indirecte tijd (=ongeveer 15 euro, afhankelijk per verzekeraar)