Individuele begeleiding bij een diëtist

Een gezonde voeding is heel persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Of het nu gaat om overgewicht, coeliakie of diabetes, individuele begeleiding bij een diëtist is dé manier om voedingsadvies op maat te krijgen.

Waarom naar de diëtist?

Meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Hoe werkt het?

1Maak een afspraak

Wij ontvangen je graag in de praktijk, waar we in alle rust het voedingspatroon kunnen bespreken en verbeteren.

2Intakegesprek

Voor onze eerste ontmoeting kunnen wij vragen een eetdagboek in te vullen. Daarna zullen we starten met een intake gesprek van een uur. We zullen hier o.a. je persoonlijke gegevens, leefstijl en voeding bespreken en ook zullen we meerdere lichaamsgegevens op meten, zoals gewicht, vetpercentage, spiermassa en taille.

3Voedingsadvies

Na het intake gesprek gaat de diëtist aan de slag met uw persoonlijke voedingsadvies. Tijdens de tweede afspraak, welke ongeveer een week na het intakegesprek plaats vindt, zal dit advies samen worden doorgenomen. Er kunnen indien nodig nog wijzigingen worden aangebracht. Na afloop verzendt de diëtist het advies per e-mail.

4Vervolgconsulten

Vervolgens wordt er tijdens vervolgconsulten stil gestaan bij uw voortgang, behandelen we eventuele knelpunten en bespreken we uw doelen. We zullen het voedingspatroon steeds een beetje meer aanscherpen, waardoor we naar een optimaal resultaat toewerken.

Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 zijn wij, net als iedere zorgaanbieder, verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn of een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Meer informatie hierover vind je in de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten” en  de Informatiefolder van het Klachtenloket Paramedici:

Andere mogelijkheden